CH15

CH15

Представяне:

  • Формула от група 1, йодирана.
  • Ампула за инжектиране от 10 сс.
  • Също така ректално или перорално.
  • Максимален период на употреба: 2 години.

Показания:

CHI5 може да се използва във всички случаи на епителома, но специфичната му ефективност е при множествената склероза, в съчетание с DH9 за пиене.

Дозировка:

Средна доза е 2 ампули дневно интравенозно или чрез вливане.

В тежки случаи, можете да се дадат до 3 ампули на ден.

В случай на множествена склероза, може също да се предпишат 2 ампули DH9, които да се вземат на обяд и вечер.

Лечението трябва да се провежда от 1 до 3 месеца, в зависимост от хемотестовете, и да се продължи дълго време в съчетание с, алтернативно, DH9 и DH8.

В тежки случаи, CH15 може да бъде комбинирано с CH7A или CH3.

По отношение на пациенти, лекувани с кортикостероиди, избягвайте да прекратявате рязко лечението. Намалете го постепенното, в продължение на 10 до 15 дни.