DH9-10ml

DH9-10ml

Представяне:

  • Формула от група 3 на основата на алдехиди.
  • Максимален период на употреба: 2 години.
  • Ампула за пиене от 10 сс.

Показания:

Цитофилактични, аналгетични, антиревматични свойства.

Фибром, дегенеративен или не, squirrhe, епителома in/situ, злокачествена хемолимфопатия, болест на Ходжкин, белодробни болести, сакро-лумбална артроза, панкреатит, множествена склероза склероза.

Дозировка:

1 или 2 ампули да се вземат с малко вода преди двете основни хранения в продължение на 2 или 3 месеца.

За ударно лечение през първия месец се вземат 2 ампули на обяд и 2 ампули вечер.

DH9 може да се комбинира с всички останали T.I.B. от общото лечение: за пиене или за инжектиране.