Информация за медицински специалисти

ИМУНОБИОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
TRAITEMENTS IMMUNO-BIOLOGIQUES (T.I.B.)

T.I.B може да се прилага по следния начин:

 1. интравенозно, интрамускулно, ректално и перорално: TIB.СН3, СН7, CH7A, CH15)
 2. ректално и перорално: (TIB. СН5, СН10, DН5, DН6)
 3. само перорално: (TIB. DH8, DH9)

Определение, приложения, показания и противопоказания.

А – ОБЩО ЛЕЧЕНИЕ.

Интравенозно

Ежедневно инжектиране на 1 до 2 ампули (10-20 сс).
Лечението да започне с една ампула и да се увеличава прогресивно до 3 ампули, за 4 до 5 дни, ако е необходимо.
Инжекциите да се правят в легнало положение и на празен стомах, много бавно: за 15 минути.

Ако вени са тънки и чупливи, изплакнете спринцовката с хепарин преди инжектиране. В много редки случаи, в които I.V. се понася зле (световъртеж, потене, повръщане), преди инжектиране да се даде Phenergan или Solucamphre.

В тежки случаи, може да се извърши перфузия на 2 до 4 ампули, разтворени в 100 сс Куинтън плазма или физиологичен серум.

Ректално

Ректалното приложение дава отлични резултати. Може да се използва по различни причини (невъзможност да се правят I.V. или I.M. инжекции): разтворете 2 или 3 ампули T.I.B. в половин чаша преварена хладка вода, приложете чрез клизма с помощта на малък балон за клизми, иригатор или ректална канюла, вечер преди лягане.
Дръжте клизмата през цялата нощ; ако клизма не може да се задържи, да се вземе един час преди това Phenergan или Solucamphre. Може също така да се добавят към клизмата 25 капки Laudanum. Моля да се отбележи, че прилагането ректално капка по капка се приема най-добре.

Перорално

Всяко T.I.B. може да се предписва за приемане през устата, като шокова, поддържаща или допълваща терапия: 1 или 2 ампули (10 или 20 сс) в половин чаша вода, от 5 до 10 минути преди хранене, обед и вечер.

Адювантно локално лечение

НОС – ГЪРЛО: Ежедневно впръскване на 1/2 ампула с ларингален пулверизатор.
БЕЛИ ДРОБОВЕ: Всекидневни аерозоли с една ампула за T.I.B. (при тежки случаи).
ПЛЕВРИТ И АСЦИТ: Интраплеврално или интраперитонеално инжектиране на 1 или 2 ампули T.I.B. в рамките на 2 до 3 пъти седмично, до изчистване на серозния секрет.
КОЖНИ ЯЗВИ: Ежедневно прилагане на мехлем „Biocremе“
ОБЩО СЪСТОЯНИЕ: Да се поддържа общото състояние с тонизиращи средства, витамини …; в този случай, прогресивно спрете упойващите вещества, според постепенното облекчаване на болката, тъй като T.I.B. са аналгетици.

ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО.

В тежки случаи се препоръчва интравенозно лечение (или преливане). Ако е възможно, добавете всички лекарства, които могат да се подобрят общото състояние, но токсични лекарства са противопоказни, по-специално антимитотици във високи дози, кортизон и производни във високи дози.

Има съществена несъвместимост между T.I.B. и тези лекарства, които, когато се прилагат във високи дози, разрушават защитните сили на организма (лимфоцити, антитела …).

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА на ударното лечение варира в зависимост от тежестта на случая: в рамките на два до шест месеца.

След това, честотата на инжекциите зависи от подобрението на болния. Тя може да бъде сведена от две до една инжекции на седмица. Никога не прекратявайте рязко лечението.
След възстановяване, трябва да се предвидят в рамките на следващите три или четири години няколко процедури за поддръжка, по една или две процедури годишно.

B – „САНДВИЧ“ ЛЕЧЕНИЕ

Основни правила, за да получите добри резултати с T.I.B.:

 1. Започнете T.I.B. възможно най-скоро, така че раковия тумор да се абсорбира или, ако не, неговото развитие се ограничи или намали.
 2. След това ексереза, ако няма пълна резорбция, а само стабилизиране или частична регресия, потвърдена с хемотестове (хемограма, протеинограма, орозомукоиди …).
 3. Ако е необходимо, се включват кратки сесии лъчетерапия, за да се постигне тази стабилизация.
 4. След хирургична ексцизия, при условията, посочени по-горе, трябва да се консолидират резултатите според американската практика, наречена „сандвич“: T.I.B. преди и след екстрипацията. Продължителността на постоперативното лечение зависи от хистологичното изследване и оперативната епикриза.

C – T. I. B. В СЪЧЕТАНИЕ С ЛЪЧЕТЕРАПИЯ И ХИМИОТЕРАПИЯ

1°) T.I.B. в съчетание с лъчетерапия
Свойствата на вещества, от които са съставени T.I.B. противодействат на вредните ефекти на лъчението и на дегенерация в резултат от тях, без да се възпрепятства тяхното действие, а като въздействат синергично, поне докато приложеното лъчение не надвиши определени граници, които според нашия опит са фиксирани на 200 rem на сеанс при 3 сеанса седмично, или общо 12 до 15 сеанса, за да се избегне тромбоцитопения и левкопения (1).
Действие на T.I.B. върху ракови пациенти, които получават по едно и също време 1500 rem при 200 rem на сеанс, на всеки два дни; установихме, че: а) на първо място, лъчетерапия се понася добре. (2)
б) доста често туморите бързо се стопяват (което учудва много рентгенолози с дългогодишна практика)
2°) T.I.B. в съчетание с химиотерапия
Кортизонът и антибактериалните съставки (както и лъчите), имат често необратимите последици, да унищожават производителите на антитела, по-специално лимфоцитите и плазмоцитите; препоръчва се да се използват умерено, за да се избегне левкопения и тромбоцитопения. (1)
С оглед на това, се предприе проучване на Три-етилен-меланин (или ТЕМ), използван в малко количество в състава на T.I.B. CH7 (120С).

D – ОТЧЕТИ

За проследяване на медицинските дейности по време на T.I.B. лечение, редовно да се следят:

(1) Можем да използваме РНК инхибитори за рестартиране на репликацията на костно-мозъчни клетки и клетки на далака. [Бел. ред.]
(2) Вредните ефекти на химиотерапията или лъчетерапията се обясняват с разрушаването (отпускането) на нишките на ДНК на клетката, феномен, открояващ се в хиперхроматичните тестове. Тази ДНК ще се реструктурира спонтанно благодарение на йонното налягане, прилагано от K и Mg, или под въздействието на продуктите, имащи същото въздействие.
T.I.B., поради техните свойства, могат да проникнат в раковата клетка, след което техните компоненти K и Mg спокойно могат да работят по преструктурирането (затягането) на отслабените нишки на ДНК. [Бел. ред.]

МОНОГРАФИИ ЗА ИМУНОБИОЛОГИЧНИТЕ ЛЕЧЕНИЯ

Веществата спадат към три различни групи:

НАБЛЮДЕНИЕ И ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА

 1. Седация на болки.
 2. Лечение „сандвич”.

Общи насоки

 1. Да се третира незабавно всяка подозрителна или явно канцерогенна лезия с T.I.B.
 2. Да отложи операцията, дори да се избягва обикновена биопсия, преди да се стабилизира и „обезвреди“ развиващият се тумор, който рискува да метастазира спонтанно.
 3. Да се ​​избягва отслабване на тялото и защитните сили на организма чрез кортикоиди, антибактериални съставки и облъчване във високи дози.

Прилагане: интрамускулно (I.M.), интравенозно (I.V.), ректално, перорално.

(T.I.B. CH3 / CH7 / CH7A / CH15)

CH3

Представяне:

Показания:

1°) Злокачествени тумори (от вида на карциномите и саркомите). Пред и следоперативен адювант при мамологични операции. Свойства: ортобиотично, анти-канцерогенно, противовирусно, антимикробно, противовъзпалително, против стареене и всякакви вирози.

2°) Сърдечно-съдовите заболявания, стафилококи, панкреатит, множествена склероза (както и CH15).

Начин на употреба:

CH3 може да се съчетава с всички T.I.B. за пиене, или мехлем Biocremе, както и всички обичайни поддържащи лекарства, според общите правила за лечение. Може да се използва като се редува, през ден, с CH7A и CH15 в случай на спешност или привикване. За предпочитане да се използва интравенозно вливане. Може да се използва I.М., както и ректално или перорално.

Дозировка:

1°) Ударно лечение при тежки случаи чрез вливане, с няколко ампули от 250 ml физиологичен серум или изотонична глюкоза, всеки ден, в продължение на един до три месеца след хемотестове, правени всеки месец. I.V. от 2 до 3 ампули на ден, много бавно инжектирани, в продължение на един до три месеца, в по-леките случаи.

2°) При сърдечно-съдови заболявания: I.V. от 2 до 3 ампули дневно в продължение на 20 до 25 дни. Може да се комбинира с всички антикоагуланти, аналептици, антихипертоници, и DH8 по 2 ампули на обяд и/или вечер, в половин чаша вода, всеки ден преди ядене.

CH7

Да не се използва самостоятелно

Представяне:

Показания:

Злокачествени устойчиви неопластични тумори, лимфосарком, аденопатия, семином, злокачествена лимфопатия, остра левкемия, миелоидна левкемия, хронична лимфоидна левкемия, метастази.

Дозировка:

Да не се използва самостоятелно.

А винаги в комбинация със CH7A чрез вливане или с DH9 при перорално лечение.

ПРИМЕР:

1 ампула CH7 + 2 ампули CH7A на ден, за 10 до 15 дни. Следете хемотестовете и кръвната картина.

Per OS: по 1 ампула CH7 + 1 или 2 ампули DH9 да се вземат 10 минути преди хранене в половин чаша вода, всеки ден.

Ректално с продължителност на лечението в зависимост от показанията на общото лечение и сложността на случая.

Предпазни мерки:

Тъй като CH7 леко понижава левкоцитите, трябва да се следи кръвната картина и, ако е необходимо, да се предпишат 4 до 6 хапчета LEUCO 4 на ден, до пълното възстановяване, или 1 доза: фрагменти ARN 1 до 2 пъти седмично.

Противопоказания:

CH7 подлежи на същите противопоказания като другите TIB.

CH7A

Представяне:

Показания:

Това е най-използваното и най-ефективно TIB срещу рака като цяло, всички злокачествени нео-формации и техните метастази, левкоцитна левкемия и множествена склероза. То е активно и в случай на: вироза, (вирус, ретровирус …)

Дозировка:

Лечението трябва да се прилага в зависимост от сложността на случая, от два до шест месеца при рак.

Ако пациентът страда, седация на болки ще се случи в рамките на първите 15 дни от лечението. След това можете да се намалят инжекциите до 1 или 2 седмично, в съчетание с DH9, в междинните дни.

В случай на вирози, лечението ще бъде прилагано в продължение на 2 до 6 месеца и, в зависимост от изследванията и лимфоцитното типизиране, през следващите 6 месеца като поддържащо лечение с ниски дози с DH8-DH9-CH3.

Предпазни мерки при употреба:

Ако пациентът се чувства в леко състояние на шок, при първите инжекции: тремор, тръпки, повишаване на температурата, достатъчно е да се даде Phenergan или Solucamphre един час преди това. След няколко дни тези прояви ще престанат.

Показания и противопоказания:

T.I.B. са биологично активни вещества, действащи в областта на имунологията. Те могат да бъдат комбинирани с „местни” лекарства и/или с химиотерапия или лъчетерапия при ниски дози.

CH15

Представяне:

Показания:

CHI5 може да се използва във всички случаи на епителома, но специфичната му ефективност е при множествената склероза, в съчетание с DH9 за пиене.

Дозировка:

Средна доза е 2 ампули дневно интравенозно или чрез вливане.

В тежки случаи, можете да се дадат до 3 ампули на ден.

В случай на множествена склероза, може също да се предпишат 2 ампули DH9, които да се вземат на обяд и вечер.

Лечението трябва да се провежда от 1 до 3 месеца, в зависимост от хемотестовете, и да се продължи дълго време в съчетание с, алтернативно, DH9 и DH8.

В тежки случаи, CH15 може да бъде комбинирано с CH7A или CH3.

По отношение на пациенти, лекувани с кортикостероиди, избягвайте да прекратявате рязко лечението. Намалете го постепенното, в продължение на 10 до 15 дни.

Прилагане: ректално и перорално.

T.I.B. CH5 / CH10 / DH5 / DH6.

СН5 (реф. 50T)

 Представяне:

Показания:

– Хормоно-зависими ракови заболявания, стомашни, scirrhus, аденопатия, напреднал фибром.

Начин на употреба:

В съчетание с T.I.B. за пиене и с CH7 според случая и редувано с CH10, CH3, CH7A.

Дозировка:

2 ампули всеки ден.

В случай на нарушения в кръвната картина, да се предпишат 4 хапчета LEUCO 4 на ден, или РНК фрагменти.

Лечението трябва да се провежда в продължение на 1 до 3 месеца и, в зависимост от хемотестовете, да се проведе консолидиращо лечение с 2 до 3 ампули DH9.

CH10 (реф. 100В)

Представяне:

Показания:

Лимфобластна саркома, остеосаркома, напреднал фибром,

тумор на ларинкса и щитовидната жлеза, метастази в костите, артроза, коксартроза, остеомиелит, хроничен прогресивен полиартрит (P.C.E.), инфекциозен ревматизъм, аналгетични свойства.

Дозировка:

CH10 може да се използва с всякакво допълнително лечение, енергийни продукти, минерални или витамини.

Ректално:

3 до 4 ампули с клизма с ректална канюла, или чрез капково ректално вливане всяка вечер, което да се задържи цялата нощ.

Перорално:

Две супени лъжица да се приемат всеки ден 10 минути преди хранене, с малко вода.

DH5 (реф. 40)

Представяне:

 Показания:

Левкоцитна левкемия, миелоза, еритроцитопения.

Засягане на първичния и вторичния костен мозък при инфекция или интоксикация.

Злокачествени хемо-лимфопатии.

Синергично действие с DH8 и DH9.

Адювант към лечение на белодробни, костни, пикочни, храносмилателни заболявания.

Начин на употреба:

Да се вземат една или две ампули в допълнение към общото лечение.

Дозировка:

1 до 2 супени лъжици в малко вода 10 минути преди двете основни хранения.

Примерна дозировка в случай на хронична кръвна лимфопатия:

Противопоказания за всички T.I.B.

Всички имунодепресори като: антимитотици и кортикостероиди във високи дози.

DH6 (реф. 90)

Представяне:

Показания:

Екзема и устойчиви повърхностни възпаления, брадавици, херпес зостер, полипи, фиброми, scirrhus, кожен стафилококи

Дозировка :

В синергия с TIB за пиене.

Ректално:

1 до 2 супени лъжици на ден в продължение на 25 дни, след което се редува през ден с TIB за пиене за консолидиране.

Перорално:

1 супена лъжица два пъти на ден във вода, 10 минути преди хранене, в комбинация с DH8 или DH9.

Прилагане: само перорално.

T.I.B. CH8 / CH9

DH8 (реф. 70)

Представяне:

Показания:

DH8 може да се използва самостоятелно или в комбинация с всички останали T.I.B., като стимулиращ адювант, или използвани в подсилващи лечения.

Има аналгетичен и цитофилактичен ефект, въздейства върху общото състояние и против стареенето на клетките.

Много ефективно в следните случаи:

Дозировка:

1 или 2 ампули да се вземат с малко вода преди двете основни хранения в продължение на 2 или 3 месеца:

В случай на кожни заболявания, в комбинация с DH8 и мехлем Biocremе.

DH9 (реф. 80)

Представяне:

Показания:

Цитофилактични, аналгетични, антиревматични свойства.

Фибром, дегенеративен или не, squirrhe, епителома in/situ, злокачествена хемолимфопатия, болест на Ходжкин, белодробни болести, сакро-лумбална артроза, панкреатит, множествена склероза склероза.

Дозировка:

1 или 2 ампули да се вземат с малко вода преди двете основни хранения в продължение на 2 или 3 месеца.

За ударно лечение през първия месец се вземат 2 ампули на обяд и 2 ампули вечер.

DH9 може да се комбинира с всички останали T.I.B. от общото лечение: за пиене или за инжектиране.

Кожно: BIOCREMЕ

Представяне:

Помада в бурканче от 100 gr, на основата на Citral-Oenanthol.

Показания:

Дозировка:

За локално приложение два или три пъти на ден.

Обикновено се комбинира с DH8 за пиене.

ПРОТОКОЛИ

Предупреждение:

Тези протоколи са дадени само за информация и не са „ръководещи“ при предписването, а са само за терапевтични насоки, основаващи се на изследванията на научните работници и на лекарите.

Дозировките се отнасят за тежките и / или напреднали патологии.

Терапевтът ще трябва да определи промяната в лечението въз основа на изследванията, сложността на случая или развитието на заболяването.

Напомняне:

Всички T.I.B. могат да се приема през устата, в 1/4 чаша вода, 5 до 10 минути преди хранене.

Не всички T.I.B. могат да се инжектират (виж страница 1). Инжекциите и / или капковото вливане дават най-добри резултати. Ако не е възможно, се прилагат ректално или перорално, чрез увеличаване на количеството на продукта, например:

 • Интрамускулно или интравенозно = 2 ампули
 • Ректално или перорално = 3 ампули

Продължителност на лечението:

 • От 2 до 6 месеца в зависимост от развитието и според изследванията.

Важно: Не всички T.I.B. могат да се инжектират, но те могат да се прилагат ректално или перорално. Инжектиране: капково е за предпочитане. Ректално: клизмите трябва да се правят системно, а не само при спешни случаи. Това е много ефективно лечение, което позволява да се щадят вените.

I. ОНКОЛОГИЯ

1) Общи случаи

2) Анатомо-патология

3) Местоположение

II. МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ

III. КОСТНО-СТАВНА СИСТЕМА

IV. СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА

V. ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА

VI. КОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

VII. ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА

VIII. ДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ