ИМУНОБИОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ (T.I.B.)

Лечебни продукти на проф. Жан Соломидес

Компанията "Kimicor Pharma" е създадена през юни 2016 в София с цел уведомление за пускане на пазара на хранителните продукти T.I.B. на професор Solomides.

Kimicor Phаrma се стреми да предлага тези продукти в световен мащаб от базата си в София, България.

Другата фирма, принадлежаща на семейната група в Италия е „Laboratorio Chimicor“. Ето и историята на тази лаборатория:

CHIMICOR е създадена през 1996 г. в Росано Veneto, малък град близо до Vicenza потопен в провинцията на Венето. Това е мястото, където съпрузите Wrastor-Cortese решават да открият лаборатория за производство на хомеопатични лекарства, хранителни добавки, фитотерапия и др.

Д-р Wrastor е лекар и изследовател, работещ над 50 години с природна медицина. Тя е първият лекар, който извести за хомеопатичните продукти във Veneto.
След няколко години на изследвания и разпространение на информация, през 1996 г. решава със съпруга си - инженер Кортезе да отворят Chimicor лабораторията.

Днес, тази лаборатория е консолидирана компания на пазара с широка гама от естествени продукти, хомеопатични лекарства, хранителни добавки и билки. Продуктите са налични в аптеките, дрогериите, билковите аптеки в цяла Италия, както и в чужбина: Франция-Испания-Португалия-Белгия.

Производство и устойчивост. Това са основните ценности на CHIMICOR.

Гарантираме Ви продукти с високо качество, направени при стриктно спазване на екологичното законодателство и това на природните ресурси.