DH5-10ml

DH5-10ml

Представяне:

  • Формула от група 3,  на основата на алдехид.
  • Флакон 125 ml.
  • Максимален период на употреба (да се съхранява на хладно): 2 години.

 Показания:

Левкоцитна левкемия, миелоза, еритроцитопения.

Засягане на първичния и вторичния костен мозък при инфекция или интоксикация.

Злокачествени хемо-лимфопатии.

Синергично действие с DH8 и DH9.

Адювант към лечение на белодробни, костни, пикочни, храносмилателни заболявания.

Начин на употреба:

Да се вземат една или две ампули в допълнение към общото лечение.

Дозировка:

1 до 2 супени лъжици в малко вода 10 минути преди двете основни хранения.

Примерна дозировка в случай на хронична кръвна лимфопатия:

  • в 8 часа и 16 часа: 1 DH5 + 1 DH9
  • в 12 часа и 20 часа: 1 DH5 + 2 DH8
  • (лечението да се провежда 2 месеца)

Противопоказания за всички T.I.B.

Всички имунодепресори като: антимитотици и кортикостероиди във високи дози.